Du er her

Innmelding

Kontingenten for 2022 er kr 540,00 Medlemskontigenten fastsettes hvert år på årsmøte. Faktura på medlemskapet blir sendt til oppgitt mail adresse. Medlemskapet varer frem til det blir sagt opp skriftlig til post@princessvest.no Medlemsåret er fra Årsmøte til Årsmøte,skal avholdes innen 31. mars hvert år.
Vi ønsker å sende e-post informasjon til ektefelle / samboer også. Så her kan en legge inn navn og e-post adresse om dette er ønskelig.
Om en er medlem av KNBF , skriv inn navnet på båtlaget / forening her. Fra 2023 skal klubben ikke være medlem av KNBF lenger, men oppfordrer å tegne medlemskap på www.knbf.no
Princess Yachtklubb Vestlandet kan dele personopplysninger som (navn, adresse, mobil og epost) med våre samarbeidspartnere ved innmelding i klubben. Om en ønsker å motta informasjon/ invitasjon til treff / temakvelder og gode medlemsrettede tilbud, må det skrives ja i feltet over!
En kan betale medlemskapet på Vipps nå og vi registrerer medlemskapet og sender ut medlemskort og informasjon omgående pr. post. Vår konto hos Vipps er nr. 76497. Princess Yachtklubb Vestlandet. Om ikke sender vi medlems faktura pr. mail og ekspederer medlemskonvolutt etter registrert innbetaling hos oss.