Du er her

Innmelding

Kontingenten for 2021 er kr 690,-inkl. medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund http://knbf.no/ Medlemskontigenten fastsettes hvert år på årsmøte. Faktura på medlemskapet blir sendt til oppgitt mail adresse. Medlemskapet varer frem til det blir sagt opp skriftlig til post@princessvest.no Medlemsåret er fra Årsmøte til Årsmøte,skal avholdes innen 31. mars hvert år.
Vi ønsker å sende e-post informasjon til ektefelle / samboer også. Så her kan en legge inn navn og e-post adresse om dette er ønskelig.
Om en allerede er medlem av KNBF gjennom annet båtlag / forening, skriv inn navnet på båtlaget / forening her og eventuelt medlemsnummer også. Da er medlemskontingenten kr. 540,00
Princess Yachtklubb Vestlandet kan dele personopplysninger som (navn, adresse, mobil og epost) med KNBF og våre samarbeidspartnere ved innmelding i klubben. Om en ønsker å motta informasjon/ invitasjon til treff / temakvelder og gode medlemsrettede tilbud, må det skrives ja i feltet over!
En kan betale medlemskapet på Vipps nå og vi registrerer medlemskapet og sender ut medlemskort og informasjon omgående pr. post. Vår konto hos Vipps er nr. 76497. Princess Yachtklubb Vestlandet. Om ikke sender vi medlems faktura pr. mail og ekspederer medlemskonvolutt etter registrert innbetaling hos oss.